startbild
plussign

Byggservice & Underhåll

Som etablerad leverantör av tjänster inom byggservice och underhåll utför

Tre Jonsson ett brett spektrum av arbeten åt sina avtalskunder. Allt ifrån löpande underhåll

och reparationer till ombyggnationer, anpassning av lokaler samt återställande

efter vatten- och brandskador. Läs gärna mer om våra referenskunder och hur

samarbetet med Tre Jonsson Bygg uppfattas utifrån deras synvinkel.

Entreprenad

Med många utförda byggjobb i Sundsvallsregionen är Tre Jonsson Bygg en erkänd

leverantör av entreprenadtjänster. Utifrån kundens behov planeras jobbens

omfattning och utförande. Vilket i vissa fall innebär att vi utför hela arbetet själv

och i andra fall att vi använder oss av underentreprenörer för vissa områden.

Oavsett hur upplägget ser ut är Tre Jonsson Bygg en totalentreprenör som utför

varje uppdrag med hög kvalitet och som alltid levererar.